Hvad koster det at få gravet fibernet ned?

Hvor meget koster det at grave et fibernet ned? Fiberkabler kan nedgraves under jorden, og denne artikel vil besvare disse spørgsmål. Den indeholder også trinene for, hvordan man graver fibernet ned, hvem der kan grave fiber ned, og hvad der er den bedste måde at grave fiber ned på. Hvor meget koster det at grave et fibernet ned?

Du skal starte med at kontakte et internet selskab og spørge dem, om de kan gøre det for dig. De gør det ofte gratis, hvis de kan få 1-2 nye kunder ved at gøre det.

Fiberkabler kan nedgraves under jorden, og denne artikel vil besvare disse spørgsmål. Den indeholder også trinene for, hvordan man nedgraver fibernetværk, hvem der kan nedgrave fibernetværk, og hvad der er den bedste måde at nedgrave fibernetværk på.

Prisen for nedgravning af et kabel afhænger af mange faktorer som f.eks:

  • Om der er eksisterende infrastruktur på stedet, som skal flyttes, eller om der er forhindringer som træer eller bygninger til stede under installationen, hvilket vil øge arbejdstiden
  • Din ønskede placering
  • Installation fra en luftledning betyder mindre gravearbejde sammenlignet med installation under vand
  • Kabelstørrelse/-type
  • Generelt kræver kabler med mindre diameter mere arbejde

end større kabler.

Hvordan graver man Fibrenet?

Ved underjordisk installation er der flere måder at grave fibernet på, bl.a. ved at grave åbne grøfter og retningsbestemt boring. Åben grøftning og retningsbestemt boring.

Hvem kan grave fibernet ned under jorden eller under vandet?

Kun certificerede teknikere kan installere et optisk kabel ved hjælp af underjordiske metoder som åbne grøfter eller retningsbestemte boringer, mens både amatører og fagfolk kan grave under vandet ved hjælp af forudinstallerede rør ved enten at omlede floder af havvand med henblik på at grave ledningerne ned i dem. Dette er dog dyrere, da det kræver yderligere udstyr som f.eks. ventiler, der kan lukke for flodstrømmen, når det er nødvendigt . Den bedste måde at nedgrave fibre på er i et rør (fortrinsvis PVC), med kablet, der er lagt indeni.

Det er nok den mest populære metode at lægge fiberen i et rør, men det kan være relativt dyrt afhængigt af dit valg af materialer. Et robust plastik- eller metalrør vil fungere godt til korte strækninger (op til 100 meter), men hvis det er længere end det, bør du overveje at bruge pansrede stålkabler i stedet – denne løsning koster ca. dobbelt så meget igen, så dyrere løsninger er ikke altid mere værd. Fiberoptiske kabelinstallationsomkostninger efter nedgravningsmetode Brug af en eksisterende infrastruktur Hvis der allerede er en eller anden form for nedgravet forsyningsledning på stedet, kan det være muligt at bruge den uden at skulle grave noget nyt ned. Dette kan omfatte gasledninger, kloakker, vandledninger og elektriske kabler.